• ਉਤਪਾਦ_ਬੈਨਰ
 • ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ FliD ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 2

  ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ FliD ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 2

  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ IgG1 ਕਲੋਨ # 6A9-2 ਵਰਣਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।ਆਈਸੋਟਾਈਪ IgG1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ FliD ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IC/CLIA/LTIA ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ [ਲਾਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ] (+/-10%) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ > 95% ਜਿਵੇਂ ਕਿ SDS-PAGE ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੈਪਚਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ AB0125-2 (ਕਲੋਨ# 6A9-2) AB0125-...
 • ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਫਲਾਈਡੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 1

  ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਫਲਾਈਡੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 1

  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ IgG2b ਕਲੋਨ # 3G7-11 ਵਰਣਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਹੈ।ਆਈਸੋਟਾਈਪ IgG2b ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ FliD ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IC/CLIA/LTIA ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ [ਲਾਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ] (+/-10%) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ > 95% ਜਿਵੇਂ ਕਿ SDS-PAGE ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੈਪਚਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ AB0125-1 (ਕਲੋਨ# 3G7-11) AB0...
 • ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਕੈਲਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 4

  ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਕੈਲਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 4

  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ IgG1 ਕਲੋਨ # 2D12-3 ਵਰਣਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ।ਆਈਸੋਟਾਈਪ IgG1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੈਲਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IC/CLIA/LTIA ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ [ਲਾਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ] (+/-10%) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ > 95% ਜਿਵੇਂ ਕਿ SDS-PAGE ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੈਪਚਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ AB0076-4 (ਕਲੋਨ# 2D12-3) AB0076-3 (c...
 • ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਅਲਫ਼ਾ1-ਫੈਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 2

  ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਅਲਫ਼ਾ1-ਫੈਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 2

  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ IgG1 ਕਲੋਨ # 3C8-6 ਵਰਣਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।ਆਈਸੋਟਾਈਪ IgG1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਲਫਾ1-ਫੇਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IC/CLIA/LTIA ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ [ਲਾਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ] (+/-10%) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ > 95% ਜਿਵੇਂ ਕਿ SDS-PAGE ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੈਪਚਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ AB0069-2 (ਕਲੋਨ# 3C8-6) AB0069-...
 • ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਅਲਫਾ1-ਫੈਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 1

  ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ ਅਲਫਾ1-ਫੈਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਕਲੋਨ 1

  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ IgG1 ਕਲੋਨ # 2D12-3 ਵਰਣਨ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਮਾਊਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ।ਆਈਸੋਟਾਈਪ IgG1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਲਫਾ1-ਫੇਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IC/CLIA/LTIA ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ [ਲਾਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ] (+/-10%) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ > 95% ਜਿਵੇਂ ਕਿ SDS-PAGE ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੈਪਚਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ AB0069-1 (ਕਲੋਨ# 11D1-2) AB006...
 • ਐਂਟੀ- PIVKA -II ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਐਂਟੀ- PIVKA -II ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ-II (PIVKA-II) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿਸਨੂੰ Des-γ-carboxy-prothrombin (DCP) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਥਰੋਮਬਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ 6, 7, 14, 16, 19, 20,25, 26, 29 ਅਤੇ 32 'ਤੇ γ-ਕਾਰਬੋਕਸੀਗਲੂਟਾਮਿਕ ਐਸਿਡ (Gla) ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਥਰੋਮਬਿਨ ਦੇ 10 ਗਲੂਟਾਮਿਕ ਐਸਿਡ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (Glu) ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੁਆਰਾ ਗਲਾ ਵਿੱਚ γ-ਕਾਰਬੋਕਸਾਈਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। -ਕੇ ਨਿਰਭਰ γ- ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਾਮਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ।ਹੈਪੇਟੋਸੈਲੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (HCC) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, γ-ਕਾਰਬੋ...
 • ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ-SARS-COV-2 NP ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਮਾਊਸ ਐਂਟੀ-SARS-COV-2 NP ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ SARS-CoV-2 (ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 2), ਜਿਸ ਨੂੰ 2019-nCoV (2019 ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ-ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ RNA ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਹ 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV, ਅਤੇ ਅਸਲੀ SARS-CoV ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਤਵਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ CLIA (ਕੈਪਚਰ-ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ):9-1 ~ 81-4 ਸ਼ੁੱਧਤਾ >95% ਜਿਵੇਂ ਕਿ SDS-PAGE ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਫਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ PBS, pH7...
 • ਐਂਟੀ-ਮਨੁੱਖੀ ADP ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਐਂਟੀ-ਮਨੁੱਖੀ ADP ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਲਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ (GI) ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਟੂਲ ਵਿੱਚ ਕੈਲਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬੋਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (IBD) ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ GI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ...
 • ਐਂਟੀ-ਫਲੂ ਏ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਐਂਟੀ-ਫਲੂ ਏ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲੂ, ਜਾਂ ਫਲੂ, ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਟਾਈਪ ਏ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਲੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਸਤਹ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹੇਮਾਗਗਲੂਟਿਨਿਨ (ਐਚ) ਅਤੇ ਨਿਊਰਾਮਿਨੀਡੇਸ (ਐਨ).ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ IC (ਕੈਪਟੂ...
 • ਐਂਟੀ-ਫਲੂ ਬੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਐਂਟੀ-ਫਲੂ ਬੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲੂ, ਜਾਂ ਫਲੂ, ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਮ ਬੀ ਫਲੂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ CLIA...
 • ਐਂਟੀ-MP-P1 ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਐਂਟੀ-MP-P1 ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਮੂਨੀਆ ਇੱਕ ਜੀਨੋਮ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਮੂਨੀਆ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲੀਏਟਿਡ ਐਪੀਥੈਲਿਅਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ P1, P30, P116 ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।P1 M. ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਤਹ ਐਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਸੈਪਟਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੇਸਿਨ ਹੈ ਜੋ ਹੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਮਯੂਨੋਜਨਿਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...
 • ਐਂਟੀ-ਹਿਊਮਨ AFP ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਐਂਟੀ-ਹਿਊਮਨ AFP ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਾਊਸ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ

  ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲਫ਼ਾ-ਫੇਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ (AFP) ਨੂੰ ਐਲਬਿਊਮਿਨ, AFP, ਵਿਟਾਮਿਨ D (Gc) ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ ਅਲਫ਼ਾ-ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਵਾਲੇ ਐਲਬਿਊਮਿਨੋਇਡ ਜੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।AFP 591 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੋਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ।AFP ਕਈ ਭਰੂਣ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਰੂਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਰਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...
123ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/3