• ਉਤਪਾਦ_ਬੈਨਰ
  • ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (ਐਫਓਬੀ) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

    ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (ਐਫਓਬੀ) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

    ਫੇਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (ਐਫਓਬੀ) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ) ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ (ਐਚਬੀ) ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਬਲੱਡ (ਐਫਓਬੀ) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ) ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਟੇਡ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਝਿੱਲੀ 'ਤੇ "ਟੀ" ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਅਤੇ "ਸੀ" ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਈਨ।ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਲੋਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਅਤੇ ਕਿਊ...