• ਉਤਪਾਦ_ਬੈਨਰ
 • ਤਪਦਿਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਤਪਦਿਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ/ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ) ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਟੇਡ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, "ਟੀ" ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਅਤੇ "ਸੀ" ਕੰਟਰੋਲ...
 • SARS-CoV-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A/B ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੰਬੋ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  SARS-CoV-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A/B ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੰਬੋ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ SARS-CoV-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A/B ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ SARS-CoV-2 ਐਂਟੀਜੇਨ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਸੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਸਵੈਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ oropharyngeal swab ਨਮੂਨੇ.ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ।ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ SARS-CoV-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A/B ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ...
 • ਬਾਂਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਬਾਂਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ: ਬਾਂਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸਯੂਡੇਟ ਜਾਂ ਖੁਰਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਕੀਪੌਕਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਟਰੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ: ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਮੌਨਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਂਟੀਜੇਨ-ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕਣ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋ 'ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ...
 • ਡੇਂਗੂ NS1 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਡੇਂਗੂ NS1 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਡੇਂਗੂ NS1 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ NS1 ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਟ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ NS1 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲ-ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ NS1 ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ 1 ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੈਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NS1 ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ II ਜੋ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...
 • ਡੇਂਗੂ IgM/IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਡੇਂਗੂ IgM/IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਡੇਂਗੂ IgM/IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ-ਫਲੋ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਲਈ IgG ਅਤੇ IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਢਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਡੇਂਗੂ IgM/IgG ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੀ-ਕੋਟੇਡ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, "G" (ਡੇਂਗੂ IgG ਟੈਸਟ ਲਾਈਨ), "M" (ਡੇਂਗੂ I...
 • ਮਲੇਰੀਆ HRP2/pLDH (P.fP.v) ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਮਲੇਰੀਆ HRP2/pLDH (P.fP.v) ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਲੇਰੀਆ ਐਂਟੀਜੇਨ ਖੋਜ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਫਾਲਸੀਪੇਰਮ (ਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਾਈਵੈਕਸ (ਪੀਵੀ) ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਤੇਜ਼, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ P. f ਅਤੇ Pv ਲਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਲੇਰੀਆ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ...
 • ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਜੀਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ। ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗ।ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਟ ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ...
 • ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

  ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੇ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਟ ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲ-ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੈਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਚ. ਪਾਈਲੋਰੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜੋ...
 • ਬਰੂਸੇਲਾ IgG/IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਬਰੂਸੇਲਾ IgG/IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਬਰੂਸੇਲਾ IgG/IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ/ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਐਂਟੀ-ਬਰੂਸੈਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਰੂਸੈਲਾ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰੂਸੈਲਾ IgG/IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ) ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ...
 • Candida albicans & Trichomonas Combo ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (Immunochromatographic Assay)

  Candida albicans & Trichomonas Combo ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (Immunochromatographic Assay)

  ਕੈਂਡੀਡਾ ਐਲਬੀਕਨਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਕੰਬੋ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਨੀ ਸੈਕਰੇਸ਼ਨ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡਾ ਐਲਬੀਕਨਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਾਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਾਸਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਾਸਿਸ ਦੇ ਕੈਨਡੀਡਾਡਿਆਸਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ.ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ Candida albicans & Trichomonas Combo Rapid Test Kit (Immunochromatographic Assay) ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਿਊਨੋਸੈਸ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ...
 • ਚਾਗਾਸ ਆਈਜੀਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਚਾਗਾਸ ਆਈਜੀਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਚਾਗਾਸ ਆਈਜੀਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ) ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਜੀ ਐਂਟੀ-ਟ੍ਰਾਈਪੈਨੋਸੋਮਾ ਕਰੂਜ਼ੀ (ਟੀ. ਕਰੂਜ਼ੀ) ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਟੀ. ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਾਗਾਸ ਆਈਜੀਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਅਸਿੱਧੇ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਸੈਸ ਹੈ।ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਸੰਜੋਗ...
 • ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ IgG/IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ IgG/IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੇ)

  ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ/ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।ਇਹ CHIKV ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 1) ਇੱਕ ਬਰਗੰਡੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਨਜੁਗੇਟ ਪੈਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਇਡ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੜ ਸੰਜੋਗ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਐਂਟੀਜੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...
12ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/2